طلاعات مسئولین سایت بر طبق آیین نامه حقوقی- اصل TMG5:

آقای هارالد باومن
BBQ Baumann Bildung & Qualifizierung
Teltower Damm 13
14169 Berlin

تماس با ما

تلفن: 030 – 81 09 97 04
فاکس: 030 – 81 09 97 05
zehlendorf[at]bbq.de :ایمیل

 

مسئول مربوط به آیین نامه حقوقی, اصل 55 i. S. d. تبصره :2 RfStV

آقای اکسل هورنیگ
Teltower Damm 13, 14169 Berlin
030 – 81 05 99 56
hoernig[at]bbq.de

آقای تونی فرایبورگ
Möllendorffstraße 54, 10367 Berlin
030 – 81 05 99 57
freiberg[at]bbq.de

 

در ارتباط با موارد „اطلاعات شخصی و مسایل حقوقی“ می توانید با مسئول مربوطه این بخش با ایمیل dsb@bbq.de تماس بگیرید.

 

لیست منابع مربوط به عکس ها و گرافیک های سایت:

Fotolia: © Andrey Popov / Fotolia.com; © Darren Baker / Fotolia.com; © babsi_w / Fotolia.com; © hoboton / Fotolia.com;  © otografkm / Fotolia.com; © davis / Fotolia.com; © william87/ Fotolia.com; © goodluz / Fotolia.com; © Kzenon / Fotolia.com; © branex / Fotolia.com; © samott / Fotolia.com; © Gennadiy Poznyakov / Fotolia.com; © Chariclo / Fotolia.com; © Andres Rodriguez / Fotolia.com; © kristall / Fotolia.com; © CandyBox Images / Fotolia.com; © Andrey Burmakin / Fotolia.com; © Robert Kneschke / Fotolia.com; © Tobilander / Fotolia.com; © m-buehner / Fotolia.com; © Tyler Olson / Fotolia.com; © Scanrail / Fotolia.com; © fotogestoeber / Fotolia.com; © Sergey Nivens / Fotolia.com; © pressmaster / Fotolia.com; © DavidArts / Fotolia.com; © apops / Fotolia.com; © momius / Fotolia.com; © Bernd Geller © dreamstime.com – Europhotos / Fotolia.com; © Logoboom / Fotolia.com;  © contrastwerkstatt-Fotolia iStock / Fotolia.com; © Picture-Factory / Fotolia.com; © drubig-photo / Fotolia.com; © Aleksandar Mijatovic / Fotolia.com; © ARochau / Fotolia.com; © Darren Baker / Fotolia.com; © determined / Fotolia.com; © Gerhard Bittner / Fotolia.com; © W. Heiber Fotostudio / Fotolia.com; © Robert Kneschke / Fotolia.com; © juniart / Fotolia.com; © WavebreakmediaMicro / Fotolia.com; © Alexander Raths / Fotolia.com; © Ocskay Bence / Fotolia.com; © Jakub Jirsák_Fotolia / Fotolia.com; © Robert Kneschke-Fotolia / Fotolia.com; © imageteam_Fotolia / Fotolia.com; © ,© goodluz Fotolia_39422343_XS / Fotolia.com; © Rynio Productions-Fotolia.com_29688429_XS / Fotolia.com; © Gerhard Bittner – Fotolia.com_38473814_S / Fotolia.com; © adam121-Fotolia / Fotolia.com; © agsandrew-fotolia.com / Fotolia.com;© contrastwerkstatt—Fotolia.com / Fotolia.com; © scandinaviastock—Fotolia / Fotolia.com; © hoboton-Fotolia / Fotolia.com; © Darren Baker-Fotolia / Fotolia.com; © ryanking999_Fotolia / Fotolia.com; © samott_Fotolia / Fotolia.com; © Feverythingpossible_Fotolia / Fotolia.com; © Feverythingpossible_Fotolia / Fotolia.com; © CHW / Fotolia.com; © creative studio / Fotolia.com; © Milles Studio / Fotolia.com; © Photographee.eu / Fotolia.com; © Picture-Factory / Fotolia.com; © Rido-Fotolia / Fotolia.com; © Monika Wisniewska / Fotolia.com; © Ldprod / Fotolia.com; © pix4U / Fotolia.com; © Arjuna Kodisinghe / Fotolia.com; © Belkin & Co / Fotolia.com; © Eimantas Buzas / Fotolia.com; © georgejmclittle / Fotolia.com; © julien tromeur / Fotolia.com; © serkat Photography / Fotolia.com; © Tim / Fotolia.com; © Tomasz Zajda / Fotolia.com; © Alistair Cotton / Fotolia.com; © carloscastilla / Fotolia.com; © Arkady Chubykin / Fotolia.com; © kalou1927 / Fotolia.com; © Rawpixel.com / Fotolia.com; © Boggy / Fotolia.com; © mast3r / Fotolia.com; © D.R. / Fotolia.com; © Kadmy / Fotolia.com; © Harald Biebel / Fotolia.com; © industrieblick / Fotolia.com;  © Syda Productions / Fotolia.com; © goodluz-Fotolia / Fotolia.com; © shock / Fotolia.com; © biker3 / Fotolia.com;

iStock: ©iStock_000007384989Small

Pixabay

Privat: A. Hörnig, D. Weber, T. Freiberg