Allgemeiner Integrationskurs - Dozentin im Gespräch mit Schülern

تماس با:

Michelle Randow in der Bundesallee in Berlin bei BBQ

Michelle Randow
Maxstraße 3a
13347 Berlin
تلفن: 030 - 46 60 91 16
فکس: 030 - 46 60 91 18
ایمیل: wedding[at]bbq.de

WhatsApp Beratung
>>> 0176 - 86 27 83 68 <<<

Jetzt Rückruf
vereinbaren

دوره بعدی ما شروع می شود در: 06.05.2019

  • تنها چند مکان در دسترس
  • مشاوره رایگان برای درخواست
  • ورود کنونی ممکن
  • استادان با تجربه بین فرهنگی

❖ بروشور | دوره اینتگراسیون عمومی در برلین Berlin-Wedding

شما دوره های دیگر را در پیدا کردن:

کلاس های اینتگراسیون مخصوص پناهجویان و مهاجرانی است که مایل هستند در آلمان زندگی و ملیت آلمانی کسب کنند. برای شرکت در کلاس اینتگراسیون می توانید از اداره مهاجرت و پناهجویان (BAMF) یا اداره اتباع خارجی (برای افرادی که مجوز اقامت از نوع Aufenthaltstitel دریافت کرده اند) معافیت از پرداخت هزینه دریافت کنید.

مطالب و برنامه دوره اینتگراسیون

در مرحله اول دوره اینتگراسیون ۶۰۰ ساعت زبان آلمانی یاد خواهید گرفت. در این کلاس تعداد زیادی کلمات، تلفظ درست و روان و نیز صحیح نوشتن زبان آلمانی را فرا خواهید گرفت. آنگاه پس از کلاس زبان و به مدت 100 ساعت دوره آشنایی با سیستم حقوقی، فرهنگ و تاریخ آلمان را خواهید گذراند.

مدرک – «گواهی قبولی در دوره اینتگراسیون»

در پایان دوره اینتگراسیون در برلین دو امتحان گرفته می شود که یکی دانش زبان آلمانی و دیگری دانش عمومی شما را درباره «زندگی در آلمان» مورد سنجش قرار می دهد. در صورت قبولی در این امتحانات یک «گواهی قبولی در دوره اینتگراسیون» به شما اعطاء می گردد. در کنار دوره عادی اینتگراسیون دوره مخصوصی هم ویژه گروه های خاص: مثلاً افراد زیر ۲۷ سال، والدین، خانم ها یا افراد بی سواد ارائه می گردد.

 

❖ تاریخ نسخه بعدی

بخش 1

بخش 2

بخش 3

بخش 4

  • 11.09.2019 - 16.10.2019

بخش 5

  • 19.06.2019 - 06.08.2019

بخش 6

  • 07.08.2019 - 10.09.2019

گرایش

  • 11.09.2019 - 16.10.2019