Allgemeiner Integrationskurs - Dozentin im Gespräch mit Schülern

تماس با:

Mitarbeiter Philipp Preuss in der Niederlassung Berlin-Lichtenberg

Herr Philip Preuß
Niederlassung Lichtenberg
Möllendorffstr. 54
10367 Berlin
تلفن: 030 - 75 51 52 68
فکس: 030 - 75 51 52 70
ایمیل: lichtenberg[at]bbq.de

واتساپ مشاوره
آندروید-کاربر: اینجا کلیک کنید آیفون کاربر درج شماره 0176-86 27 83 68 اضافه کردن به تماس های خود را - باز کردن واتساپ و شروع به چت

  دیدن همه موارد به یاد بیاورید

دوره بعدی ما شروع می شود در: 02.11.2017

  • تنها چند مکان در دسترس
  • مشاوره رایگان برای درخواست
  • ورود کنونی ممکن
  • استادان با تجربه بین فرهنگی

❖ بروشور | دوره عمومی اینتگراسیون در برلین – لیشتنبرگ

شما دوره های دیگر را در پیدا کردن:

شعبه مؤسسه BBQ در برلین – لیشتنبرگ دوره های عمومی اینتگراسیون برگزار می کند. این دوره ها مخصوص پناهجویان و مهاجرانی هستند که قصد دارند در آلمان زندگی و تابعیت آلمانی کسب کنند.

امکانات کمکی جهت تأمین هزینه شرکت در کلاس های مؤسسه BBQ

BAMF (اداره مهاجرت و امور پناهندگان) هزینه شرکت در دوره را برای کسانی که به موقع درخواست معافیت از پرداخت هزینه را تسلیم کرده باشند، می پردازد. شرط آن هم دارا بودن حداقل مجوز اقامت موقت از نوع Aufenthaltsgestattung است. پناهجویان و مهاجرانی که مجوز اقامت از نوع Aufenthaltstitel دارند باید برای برخورداری از معافیت، به اداره اتباع خارجی مراجعه کنند. جاب سنتر هم با تقبل هزینه های شرکت در کلاس به مدت ۶۶۰ ساعت، از پناهجویان و مهاجران برای برخورداری از معافیت پرداخت هزینه حمایت می کند.

دوره اینتگراسیون از دو بخش تشکیل شده است:

  • بخش ۱: کلاس درس زبان آلمانی به مدت ۶۰۰ ساعت آموزشی
  • بخش ۲: دوره راهنمایی به مدت ۶۰ ساعت آموشی که در آن با سیستم اجتماعی و حقوقی آلمان آشنا خواهید شد.

در پایان دوره و در صورت موفقیت در هر دو امتحان، گواهی قبولی و موفقیت در «دوره راهنمایی مهاجرت» به شرکت کنندگان اعطاء می گردد. دو امتحان مذکور عبارتند از «زندگی در آلمان (LiD)» و امتحان «زبان آلمانی برای مهاجران (DTZ)».

❖ تاریخ نسخه بعدی

بخش 1

بخش 2

بخش 3

بخش 4

  • 02.11.2017 - 06.12.2017

بخش 5

  • 07.12.2017 - 19.01.2018

بخش 6

  • 22.01.2018 - 23.02.2018

گرایش

  • 26.02.2018 - 03.04.2018