Allgemeiner Integrationskurs - Dozentin im Gespräch mit Schülern

تماس با:

BBQ Mitarbeiter Köln | Julia Schumichin

Julia Schumichin
Niederlassung Köln
طبقه 4 / اتاق 22
Graeffstraße 5
50823 Köln
تلفن: 0221 - 95 27 98 31
فکس: 0221 - 17 06 45 11
ایمیل: koeln[at]bbq.de

WhatsApp Beratung
>>> 0176 - 86 27 83 68 <<<

Jetzt Rückruf
vereinbaren

دوره بعدی ما شروع می شود در: 09.04.2019

  • تنها چند مکان در دسترس
  • مشاوره رایگان برای درخواست
  • ورود کنونی ممکن
  • استادان با تجربه بین فرهنگی

❖ بروشور | دوره اینتگراسیون عمومی در کلن

شما دوره های دیگر را در پیدا کردن:

پناهجویان و مهاجرانی که از سرزمین های خارج از اتحادیه اروپا به آلمان آمده اند بایستی شرایط مشخصی را کسب کنند تا اجازه اقامت دائم در آلمان را کسب نمایند. مخصوصاً باید دانش کافی زبان آلمانی و دانستنیهای عمومی در زمینه ساختار اجتماعی و قاونی آلمان را کسب کنند. موفقیت در رسیدن به این هدف با شرکت در کلاس های اینتگراسیون در شهر کلن میسر می گردد.

ثبت نام و هزینه ها

متقاضیان پناهجو و مهاجر می توانند در کلاس های دوره عمومی اینتگراسیون مؤسسه BBQ شرکت نمایند. ثبت نام بصورت شخصی یا توسط جابسنتر مربوطه انجام، و شامل حال افرادی می شود که حداقل یک مجوز اقامت موقت از نوع Aufenthaltsgestattung داشته باشند.

علاقمندانی که مجوز اقمت آنها از نوع Aufenthaltstitel است، باید به اداره اتباع خارجی مراجعه و تقاضای خود را تسلیم نمایند.

نگاهی به دوره اینتگراسیون در شهر کلن

  • بخش ۱ دوره شامل یک کلاس آموزش زبان آلمانی به مدت ۶۰۰ ساعت آموزشی است. روزانه ۴ ساعت کلاس برگزار می شود.
  • بخش دوم دوره شامل یک دوره آشنایی با کشور آلمان به مدت ۶۰ ساعت آموزشی است. در این دوره بیش از هر چیز با سیستم قانونی و حقوقی، ارزشهای عرفی، فرهنگ و تاریخ آلمان آشنا خواهید شد.

در پایان دوره دو امتحان برگزار می شود: «زبان آلمانی برای مهاجران (DTZ)» و «زندگی در آلمان (LiD)».  در صورت قبولی در امتحان، یک گواهی «شرکت در دوره اینتگراسیون» صادر می گردد. شرط اساسی برای موفقیت در کسب اقامت آلمان، آشنایی با زبان و فرهنگ این کشور است.

❖ تاریخ نسخه بعدی

بخش 1

بخش 2

بخش 3

بخش 4

بخش 5

  • 09.04.2019 - 09.05.2019

بخش 6

  • 10.05.2019 - 07.06.2019

گرایش

  • 11.06.2019 - 09.07.2019